Kontakt: info@klackarochkaffe.se

Kvinnors förhållande till snus

Snus och prillor har sedan länge förknippats med något som det manliga släktet använder sig av, men den tiden börjar dock blekna allt mer. Idag tycker även kvinnor att snus kan vara att föredra framför rökning, eftersom en prilla faktiskt anses mindre skadlig för hälsan. Dessutom kan du idag hitta en uppsjö av snussmaker och varianter som tilltalar alla typer av individer. Här nedan kan du läsa om hur kvinnor vanligen ser på snus, samt hur deras snusvanor ter sig i förhållande till männens.

Statistiken har påvisat att andelen kvinnor som börjat snusa de senaste åren har ökat även om ökningen är svag. Anledningarna till detta fenomen är olika, men ett tydligt skäl är att många ger upp rökningen och övergår till snus istället. Ett annat troligt motiv är att det tillverkas alltmer olika varianter av snus, som specifikt riktar sig till den kvinnliga publiken, vilket av naturliga skäl spär på nyfikenheten. Internet erbjuder exempelvis ett stort utbud av snus och letar du efter utmärkande produkter av portionssnus, lössnus eller möjligheten att göra ditt eget snus, så kan du hitta snus från Snusers.se i otaliga varianter.

kvinnlig snusareEn svag men stadig uppgång bland kvinnliga snusare

De allra första snusmätningarna när man på allvar började kika på mäns och kvinnors snusvanor, inträffade 1989. Resultatet tydde då på att männen gick om kvinnorna med en mycket stor marginal. När senare studier uppmättes ca 20 år senare, visade det sig att snuset fortfarande inte hade förlorat i popularitet hos män utan snarare ökat med ca 6 %. Den procentandel snusande kvinnor var från början mycket låg, medan en uppgång på ca 3-4 % kunde märkas av vid senare studier. Männen köper med andra ord fortfarande hem flest snusdosor, men kvinnorna får också upp ögonen för snus allteftersom tiden går. Det går även att se en stigande trend i snusning för ungdomar, men det får behandlas i någon annan artikel.

I sin helhet är det dock värt att nämna att användningen av tobak (oavsett om det rör sig om cigaretter eller snus) har börjat avta de senare åren. Livsstilsfaktorn spelar en avgörande roll, och även om snus inte är en hälsofördel i det avseende att det anses nyttigt, så är det mångdubbelt farligare att ge sig i kast med rökning. För tidig död och allvarliga sjukdomar är betydligt mer vanliga för rökare än för snusare.

snusdosaPortions- eller lössnus?

Vad man däremot kan peka på relativt tydligt, är att typen av snus verkar tilltala de båda könen olika. För kvinnor är det främst portionssnus som är av intresse. Samma sak gäller män men där finns det ändå en stor andel som också använder lössnus, i betydligt större utsträckning än kvinnor.

Därför snusar kvinnor

När man tillfrågar kvinnor varför de snusar, så kan svaren skilja sig åt. Dock menar ändå många att det har blivit ett substitut för rökning. Även om snus inte ger hälsofördelar, så är det ändå ett bättre alternativ till just rökningen. Faktum är att mer än hälften har intygat att deras önskan om att sluta röka ledde till prillan som ersättning. Skälen till att man vill sluta röka har också varit varierande, men det har framkommit att många kvinnor som är gravida och blivit tvungna att ge upp rökning helt, istället valt att trappa ned tobaksuget med snus.